Programma's

Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee


Wethouder Sjoerd Wannet
Vakonderwijs en arbeidsmarkt (incl. Techniekfabriek en FactorWerk)


Wethouder Eva Boswinkel
Werk, Inkomen en Armoedebestrijding, Inclusiviteit


Wethouder Rick Verschure
Sport en verenigingen, Vluchtelingen, Implementatie Sport- en accommodatiebedrijf (1e portefeuillehouder)

Wethouder Jasper Bloem
Jeugd en onderwijs, Welzijn en zorg (Wmo), Investeringsprogramma transformatie sociaal domein,  Implementatie Sport- en accommodatiebedrijf (2e portefeuillehouder)

Lasten & baten

x € 1000

109.465.018

48,5 %

32.973.643

14,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:55:48 met de export van 06/08/2023 14:47:44