Programma's

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000RekeningRaming primitiefRaming na wijzigingRekeningSaldoV/N
2021202220222022
Lasten20.70221.13722.74121.5441.197V
P911 GeldleningenN
P913 Beleggingen28575765-8N
P920 Belastingen62887487484727V
P921 Algemene uitkeringN
P922 Algemene baten en lasten2.3651.7982.8802.168712V
P960 Overhead17.68118.40918.93118.464467V
Baten-123.473-123.385-130.564-140.1479.583V
P911 Geldleningen-23N
P913 Beleggingen-710-645-645-948303V
P920 Belastingen-16.182-14.454-14.454-15.158704V
P921 Algemene uitkering-105.520-107.217-114.652-123.3188.666V
P922 Algemene baten en lasten-521-137120-211331V
P960 Overhead-516-932-932-513-419N
Mutaties reserves
Toevoeging reserves7.67395114.96714.867100V
Onttrekking reserves-7.938-1.947-14.495-12.486-2.009N
Eindtotaal-103.036-103.244-107.350-116.2228.872V
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:55:48 met de export van 06/08/2023 14:47:44